Serveis de distribució i tall

Mariscos Laumar, S.L. disposa de una empresa, Dismarlux, S.L., que es dedica a l'elaboració (tall) i distribució dels productes garantitzant sempre la cadena de fred.